Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Ngày 14/1/2014 Phục hồi lại dữ liệu HDD Toshiba 1TB Laptop, đánh rơi lỗi đầu đọc cho A Thắng DT 0982981798 . Dữ liệu quan trọng và cần gấp do vậy anh yêu cầu làm trong ngày.Dữ liệu quan trọng của anh đã được phục hồi sau 2 giờ

Ngày 14/1/2014 Khôi phục dữ liệu HDD Toshiba 1TB Laptop, đánh rơi lỗi đầu đọc cho A Thắng DT 0982981798 . Dữ liệu quan trọng và cần gấp do vậy anh yêu cầu làm trong ngày. Dữ liệu quan trọng của anh đã được phục hồi sau 2 giờ

Bình luận