Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Khôi phục dữ liệu tuần 03 tháng 08

Ngày 11/8/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng của anh Sơn ( Hà Giang) – 0983xxx333. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 13/8 đã khôi phục dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 15/8/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng của anh Trung – 09639xxx86. Ổ cứng máy laptop Dell bị format mất dữ liệu ổ F. Sau khi kiểm tra tình trạng ổ cứng, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu và bàn giao ngay trong ngày.

Ngày 15/8/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB của anh Phong – 09xxxx3444. Ổ cứng Hiatchi 320GB cài win lỗi dẫn đến gộp ổ. Sau khi kiểm tra tình trạng, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày, đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 14/8/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cừng seagate 250GB của anh Quang – 0904xxxx24. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kỹ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 15/8 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 15/8/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 160GB của chị Hà – 0165xxx8096. Ổ cứng lúc nhận lúc không, không truy suất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad, chúng tôi tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 16/8 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 11/8/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 250GB của Em Tứ – 0xxxx81668. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 12/8 đã cứu dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Tham khảo:https://phuchoidulieuhdd.com/khoi-phuc-du-lieu-tuan-02-thang-08.html

Theo nguồn: cuumaytinh

Tác giả: Phuchoidulieuhdd

Bình luận