Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Hotline
4 (80%) 25 votes
Câu hỏi thường gặp

Ngày 18/10/2014, cứu DL thành công cho A Tuấn (0976.200.079). Loại thiết bị: WD 250GB . Tình trạng: Cháy mạch+ Lỗi cơ

Ngày 18/10/2014, khôi phục dữ liệu thành công cho A Tuấn (0976.200.079). Loại thiết bị: WD 250GB . Tình trạng: Cháy mạch+ Lỗi cơ

Ngày 18/10/2014, cứu DL thành công cho A Tuấn (0976.200.079). Loại thiết bị: WD 250GB . Tình trạng: Cháy mạch+ Lỗi cơ
Rate this post
Bình luận