Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Ngày 04/11/2014, cứu DL thành công cho a Thắng( 0978715868). Loại thiết bị: Maxtor 40GB. Tình trạng: Lỗi cơ. KH lấy dữ liệu ngay trong ngày.

Ngày 04/11/2014, cứu Dữ Liệu thành công cho a Thắng( 0978715868). Loại thiết bị: Maxtor 40GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Khách Hàng lấy dữ liệu ngay trong ngày.

a-Thắng

Bình luận