Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Ngày 04/11/2014, cứu DL thành công cho chị Quỳnh(0983751296). Loại thiết bị : Seagate 80GB. Tình trạng: không nhận.

Ngày 04/11/2014, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã Khôi phục dữ liệu thành công cho chị Quỳnh(0983751296). Loại thiết bị : Seagate 80GB.

Tình trạng: không nhận.Chị-Quymnhf

Bình luận