Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Ngày 28/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Dương(0904551554). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 250GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

Ngày 28/5/2015,Anh Dương đã mang tới trung tâm phục hồi dữ liệu hdd ổ cứng samsung 250GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ. Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý cứu dữ liệu thành công cho anh .Dương(0904551554).

 

cuu-du-lieu-a-dương

Bình luận