Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Ngày 21/04/2015 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho A Hưng DT 0913374434 HDD Toshiba

Ngày 21/04/2015 Khôi phục dữ liệu thành công cho A Hưng DT 0913374434 HDD Toshiba 1TB cắm trong HDD box lỗi cơ, Dữ liệu cần gấp yêu cầu phục hồi dữ liệu làm ngay nhưng phải chờ vật tư và ngày hôm sau phục hồi dữ liệu đã trả dữ liệu quan trọng cho a Hưng.

Trung tâm phục hồi dữ liệu HDD là địa chỉ đáng tin cậy nhất cho máy tính của bạn !

Bình luận