Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Ngày 08/01/2014 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho A Hưng DT 0913374434 HDD Toshiba 1TB cắm trong HDD box lỗi cơ, Dữ liệu cần gấp yêu cầu cuumaytinh làm ngay nhưng phải chờ vật tư và ngày hôm sau Cuumaytinh đã trả dữ liệu quan trọng cho a Hưng

Ngày 08/01/2014 Khôi phục dữ liệu toàn bộ cho A Hưng DT 0913374434 HDD Toshiba 1TB cắm trong HDD box lỗi cơ, Dữ liệu cần gấp yêu cầu phục hồi dữ liệu đã  làm ngay nhưng phải chờ vật tư và ngày hôm sau phục hồi dữ liệu đã trả dữ liệu quan trọng cho a Hưng.

Bình luận