Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Ngày 4/1/2013 Cứu lại dữ liệu cho A Kiên DT 091500685 HDD Seagate laptop 500G lỗi cơ, tuy nhiên dữ liệu lấy ra không được đầy đủ do mặt đĩa rất kém không đọc được

Ngày 4/1/2013 Khôi phục dữ liệu thành công cho A Kiên DT 091500685 HDD Seagate laptop 500G lỗi cơ, tuy nhiên dữ liệu lấy ra không được đầy đủ do mặt đĩa rất kém không đọc được

Trung tâm phục hồi dữ liệu HDD là địa chỉ đáng tin cậy nhất cho máy tính của bạn !

Bình luận