Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Ngày 27/05/2015 cứu dữ liệu thành công cho bạn Đức(0989002818). Loại thiết bị: ổ cứng western 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Ngày 27/05/2015 bạn Đức đã mang đến trung tâm phục hồi dữ liệu hdd và yêu cầu  cứu dữ liệu 

Loại thiết bị: ổ cứng western 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

phuc-hoi-thanh-cong

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý thành công cho bạn Đức(0989002818).

Bình luận