Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Hotline
4 (80%) 25 votes
Câu hỏi thường gặp

Ngày 5/12/2013.Phục hồi dữ liệu thành công máy chủ Raid 5 cho Đại học Y dược Huế A Tín: 0983734634

Phục hồi dữ liệu thành công máy chủ Raid 5 cho Đại học Y dược Huế A Tín: 0983734634

Máy chủ RAID 5 x 4 HDD. Được gửi ra từ Huế.

IMG_0143

Ngày 5/12/2013.Phục hồi dữ liệu thành công máy chủ Raid 5 cho Đại học Y dược Huế A Tín: 0983734634
Rate this post
Bình luận