Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Ngày 19/1/2014 Phục hồi lại dữ liệu HDD SAS IBM 146G Mất raid cho a Bảo DT 0904331xxx. Chúng tôi đã hoàn thành phục hồi dữ liệu sau 4 giờ làm việc.

Ngày 19/1/2014 Phục hồi dữ liệu thành công HDD SAS IBM 146G Mất raid cho a Bảo DT 0904331xxx. Chúng tôi đã hoàn thành phục hồi dữ liệu sau 4 giờ làm việc.

Bình luận