Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

NGÀY 04/10/2014, CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO A. LÂM (0982 349 249). LOẠI THIẾT BỊ: ESERVER 73.4 GB. KHÁCH HÀNG ĐỢI LẤY LUÔN TRONG NGÀY.

b

Phục hồi dữ liệu máy chủ IBM từ a. Cường. HDD bị lỗi

NGÀY 04/10/2014, CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO A. LÂM (0982 349 249). LOẠI THIẾT BỊ: ESERVER 73.4 GB. KHÁCH HÀNG ĐỢI LẤY LUÔN TRONG NGÀY.

Bình luận