Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Cứu dữ liệu tuần 01 tháng 08

Cứu dữ liệu trong tuần 01 của tháng 08 thành công.

Ngày 21/7/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB của chị Nga – 098xxx939. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ bị lỗi cơ. Tiến hành phục hồi dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 23/7, đã cứu dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 21/7/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Vũ Phạm Hàm  tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB của anh Hùng – 0985xxx280. Ổ cứng không nhận, khách hàng đã nhờ một đơn vị chuyên về máy tính nhưng họ không thể khôi phục dữ liệu được. Qua giới thiệu của người quen, a Hùng đã đến chúng tôi với mong muốn lấy lại dữ liệu trong ổ cứng hỏng. Sau khi nghe mô tả về tình trạng ổ, chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Phục hồi dữ liệu tỏng hơn 1 ngày. Ngày 23/7 đã khôi phục dữ liệu thành công nhưng 28/7, khách hàng mới đến kiểm tra và copy dữ liệu.

Ngày 24/5/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1,5TB của anh Cương – 091148xx81. Ổ cứng bị mất phân vùng. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 26/7 dữ liệu được lấy lại đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 27/7/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Vũ Phạm Hàm  tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 80GB của anh Đông – 0982xxx082. Ổ cứng bị rơi dẫn đến bó cơ. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành phục  hồi dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 28/7 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 23/7/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Vũ Phạm Hàm  tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 80GB của anh Hải – 09xxx718. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị lỗi đầu từ. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Đến ngày 24/7 đã cứu dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 25/7/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb của bạn Dương – 090xx7194. Ổ cứng vẫn nhận nhưng treo, chậm, không thể truy suất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 26/7 đã khôi phục dữ liệu thành công nhưng đến 29/7, khách hàng mới đến kiểm tra và copy dữ liệu

Ngày 29/7/2017 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Vũ Phạm Hàm  tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250GB của chị Liên – 09462xx272. Ổ cứng vẫn nhận nhưng chạy rất chậm, không thể truy suất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad nặng, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trỏng 1 ngày. Ngày 30/7/2016 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 30/7/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận yêu cầu  phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Vaio của chị Hòa – 093xxxx86. Ổ cứng bị recovery mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu ngay trong ngày. 

Tham khảo thêm: Cứu dữ liệu tuần 04 tháng 07 phần 2

Theo nguồn: cuumaytinh

Tác giả: Phuchoidulieuhdd

Bình luận