Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Cứu dữ liệu tuần 02 tháng 06

Ngày 7/6/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng HGST 500GB của anh Hào – 09xxx2788. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu từ. Tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Đến ngày 9/6 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 9/6/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 640GB của anh Đông – 094xxx88755. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng gộp ổ, mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, chúng tôi đã tiến hành khôi phục dữ liệu ngay trong ngày. Đến chiều cùng ngày, đã phục hồi đầy đủ dữ liệu và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 07/6/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB của anh Đức – 096xxx0600. Theo mô tả của a.Đức thì ổ cứng vẫn nhận nhưng chập chờn, xuất hiện màn hình xanh nên không thể truy suất được dữ liệu. Sau khi tiếp nhận tình trạng ổ cứng, chúng tôi tiến hành kiểm tra cụ thể và xác định ổ cứng bị bad sector. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu tỏng 2 ngày. Ngayg 9/6 đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 9/6/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160GB của anh Chậu – 091xxxx993. Theo mô tả của a.Châu thì ổ cứng hôm trước vẫn hoạt động bình thường nhưng sáng hôm sau bật máy lên thì thấy ổ cứng không nhận. Sau khi nghe mô tả của khách hàng, chúng tôi tiến hành kiểm tra cụ thể và xác định ổ cứng bị lỗi đầu từ do bad từ trước nhưng do khách hàng không biết nên bật đi bật lại nhiều, dẫn đến đầu từ lỗi. Kỹ thuật đã khôi phục dữ liệu trong 1 ngày.

Ngày 9/6/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD WD 80GB của anh Thủy – 0915xxx127. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Chúng tôi đã tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 10/6 toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 9/6/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB của anh Duy – 01687xxx986. Ổ cứng bị rơi dẫn đến hỏng ổ. Sau khi nghe mô tả tình trạng ổ cứng, chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật đã khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Đến ngày 10/6 đã lấy lại toàn bộ dữ liệu khách yêu cầu và bàn giao lại cho khách hàng.

cuu-du-lieu

Theo nguồn: cuumaytinh

Tác giả: phuchoidulieuhdd

Bình luận