Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Cứu dữ liệu tuần 02 tháng 8

Ngày 1/8/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB của anh  Hà ( Bắc Kan) – 0xxx074686. Ổ cứng vẫn nhận nhưng chập chờn, a Hà có nhờ 1 đơn vị chuyên khôi phục dữ liệu can thiệp nhưng không thành công. Nhờ được người quen giới thiệu, a mang ổ cứng qua cuumaytinh. Sau khi kiểm tra tình trạng, chúng tôi tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 3/8 đã lấy được dữ liệu khách yêu cầu và bần giao trả khách hàng.

Ngày 27/7/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seaagte 500GB của anh Sâm – 0xx67692. Ổ cứng được được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị bó cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 29/7 đã phục hồi dữ liệu thành công. Nhưng đến 3/8, khách hàng đi công tác về mới đến kiểm tra và copy dữ liệu.

Ngày 1/8/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu của khách hàng -094xx45881. Ổ cứng seagate 500GB, format nhầm mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, chúng tôi tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 3/8/2016 đã khôi phục hoàn toàn dữ liệu khách yêu cầu.

Ngày 03/8/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB của anh Trang ( Khách hàng Thanh Hóa ) – 091xxx3358. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhân, có tiếng kêu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ, nghi ngờ xước đĩa. Kỹ thuật lập tức mổ ổ , khôi phục dữ liệu. Sau 1 ngày đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 03/8/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 160GB của anh Huấn – 016xxx0352. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị chết cơ. Kỹ thuật đã phục hồi dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 4/8 đã lấy lại dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 3/8/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 160GB của bạn Long – 0169xxx3469. Ổ cứng vẫn nhận nhưng chập chờn, chậm và treo liên tục. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 4/8 đã khôi phục dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 5/8/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Vaio 500GB của anh  Tĩnh – 098xxx7135. Ổ cứng bị xóa nhầm mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật đã khôi phục dữ liệu và bàn giao trong ngày trả khách hàng.

Cuối tháng 7, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng HGST 1TB của anh Giang – 09xxx22492. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận, Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Nhưng hiện tại không có vật tư thay thế, khách hàng vẫn đồng ý đợi. Đến ngày 3/8 đã có vật tư nên chúng tôi tiến hành phục hồi dữ liệu. Ngày 5/8 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Tham khảo: https://phuchoidulieuhdd.com/phuc-hoi-du-lieu-bi-virus-ma-hoa-abao.html

Theo nguồn: cuumaytinh

Tác giả: Phuchoidulieuhdd

Bình luận