Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Cứu dữ liệu tuân 04 tháng 06 (phần 2)

Ngày 26/6/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận một bưu phẩm được chuyển từ Ninh Bình của khách hàng – 09xxx5166 với mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng hỏng. Bên trong bưu phẩm là 1 HDD Samsung 500GB vẫn nhận chập chờn. Kỹ thuật kiểm tra và xác định ổ cứng bị Bad nặng. Tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 28/6 đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và gửi về Ninh Bình theo đúng yêu cầu khách hàng.

Ngày 26/6/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận 1 bưu phẩm được chuyển từ Hải Dương – 098xxx686 với mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 160GB không nhận. Sau khi nhận được bưu phẩm, kỹ thuật tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 27/6 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ. Ngày 28/6 gửi dữ liệu về Hải Dương trả khách hàng.

Ngày 26/6/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng của bạn Hoàng – 09xxx1016. Ổ cứng seagate 500GB không nhận do lỗi cơ. Dữ liệu được khôi phục sau hơn 1 ngày. Ngày 28/6/2016 đẫ lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 27/6/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của anh Hiển – 096xxxx2654. Ổ cứng samsung 500GB được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc . Tiến hành phục hồi dữ liệu ổ cứng trong 2 ngày. Ngày 29/6 đã cứu dữ liệu toàn bộ và bàn giao trả khách hàng.

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB của anh ĐỊnh – 09xxxx055. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Chúng tôi kiểm tra và xác định ổ bị lỗi cơ. Tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày, toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 28/6/2016Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 250GB của anh Mạnh – 09xxx18172. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ.Tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 30/6 đã  cứu dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Bình luận