Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Danh sách khách hàng bổ sung

Do khách hàng bị gọi làm phiền quá nhiều nên từ hôm nay chúng tôi xin được để ẩn một số điện thoại trong dãy số điện thoại của khách hàng mong khách hàng thông cảm cho chúng tôi.

Ngày 11/8/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý phục hồi dữ liệu thành công cho anh Thịnh (0983xxx634). Loại thiết bị: ổ cứng SSD HDDSG 2.5 , dung lượng 320GB. Tình trạng: Bad.

Ngày 14/8/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý cứu dữ liệu thành công cho anh Phú (0945xxx125). Loại thiết bị: ổ cứng SSD Toshiba 2.5 , dung lượng 1TB. Tình trạng:Format.

Ngày 29/6/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý khôi phục dữ liệu thành công cho anh Chị Diệu (0986008xxx). Loại thiết bị: ổ cứng SSD HDDSeaGate 3.5 , dung lượng 250GB. Tình trạng: không nhận ổ lỗi đầu lọc.

Ngày 7/7/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý khôi phục dữ liệu thành công cho Anh Thành (0985068xxx). Loại thiết bị: ổ cứng Laptop Sony vaio , dung lượng 250GB. Tình trạng: Ghost gộp ổ, đã chia lại ổ.

Ngày 7/7/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý cứu dữ liệu thành công cho  Anh Thành (0906093xxx). Loại thiết bị: ổ cứng Laptop HP, dung lượng 250GB. Tình trạng: Format, phân vùng.

Ngày 11/6/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý cứu dữ liệu thành công cho  Anh Dũng (0985xxx991). Loại thiết bị: ổ cứng HDDWD 3.5. Tình trạng: Format, phân vùng.

Ngày 10/6/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý khôi phục dữ liệu thành công cho  Anh Thống (0983133×21. Loại thiết bị: ổ cứng HDDWD 3.5 , dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Ngày 11/6/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý cứu dữ liệu thành công cho anh Anh Dũng (0985xxx991). Loại thiết bị: ổ cứng HDDWD 3.5. Tình trạng: Format, phân vùng.

Ngày 28/6/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý phục hồi dữ liệu thành công cho anh Sơn (0975xxx823). Loại thiết bị: ổ cứng SSD HDDSG 3.5 , dung lượng 320GB. Tình trạng: Bad.

Ngày 20/7/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý khôi phục dữ liệu thành công cho  Anh Cường (09041061×5). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 2.5  , dung lượng 160GB. Tình trạng: Lôi bad, gộp ổ.

Ngày 22/7/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý cứu dữ liệu thành công cho  Anh Lực (0946xxx733). Loại thiết bị: ổ cứng HDDWD 3.5. dung lượng 250GB. Tình trạng: Mất phân vùng.

Ngày 9/7/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý phục hồi dữ liệu thành công cho anh Tuấn Anh (0912012008). Loại thiết bị: ổ cứng SSD HDDSG 2.5 , dung lượng 1TB. Tình trạng: lỗi Cơ.

Ngày 28/7/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý khôi phục dữ liệu thành công cho Chị Linh (09361981×5). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 2.5  , dung lượng 250GB. Tình trạng: Lôi bad.

Ngày 20/7/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý khôi phục dữ liệu thành công cho  Anh Cường (09041061×5). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 2.5  , dung lượng 160GB. Tình trạng: Lôi bad, gộp ổ.

Ngày 10/8/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý cứu dữ liệu thành công cho  Em Linh (0946xxx733). Loại thiết bị: ổ cứng Laptop Sony Vaio. dung lượng 250GB. Tình trạng: Mất phân vùng.

 

Bình luận