Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Khôi phục dữ liệu tuần 01 tháng 10

Ngày 22/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Hoa – 0166xxx0366. Ổ cứng Hitachi 500GB không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 24/9 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 22/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250GB của bác Hiếu – 0989xxx099. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhân. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ bị lỗi cơ. Tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 23/9 đã lấy lại dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 21/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB của bạn Linh – 0169xxx5004. Ổ cứng cài win lỗi dẫn đến gộp ổ. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 22/9 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ nhưng 26/9 khách hàng mới đến kiểm tra và copy dữ liệu.

Ngày 23/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 250GB của anh Hoàng – 0978xxx218. Ổ cứng lúc nhận lúc không. Không truy suất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị Bad nặng. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 25/9 đã phục hồi dữ liệu thành công. 

Ngày 26/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500Gb của anh Tú – 090xxx6730. Ổ cứng đang hoạt động thì bị mất điện đột ngột, dẫn đến lỗi mất phân vùng dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu ngay trong ngày.Toàn bộ dữ liệu được phục hồi đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 25/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 1TB của anh Huy – 5. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị lỗi cơ.Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 27/9 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Tham khảo: Phục dữ liệu tuần 03 tháng 09 

Theo nguồn: cuumaytinh

Tác giả: Phuchoidulieuhdd

Bình luận