Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Phục hồi dữ liệu tuần 03 tháng 09

Ngày 12/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã h tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của chi Yên – 09730xxx37. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng nhận chập chờn, chậm, treo. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad nặng. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 14/9 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 13/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã h tiếp nhận yêu cầu  phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của chú Thắng – 0982xxx95. Ổ cứng bị format nhầm mất hết dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật đã khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 14/9 đã khôi phục thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 12/8/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB của chị Nga – 016xxx83852. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận, không quay. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị bó cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 14/8 đã khôi phục dữ liệu thành công nhưng vì khách hàng đi công tác nên nhờ giứ dữ liệu đến  tháng 9 mới qua copy.

Ngày 13/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã  tiếp nhận yêu cầu  khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 2TB của anh Bách – 09xxxx2174. Ổ cứng bị cài win lỗi dẫn đến mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 15/9 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 13/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB của chú Cường – 0xxx84445. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhân, thi thoảng có tiếng kêu . Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 15/9 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 14/9/2016 phuchoidulieuhdd.com  tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của cô Hà – 097xxxx785. Ổ cứng bị ghost nhầm dẫn đến mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 15/9 đã khôi phục dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 16/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã  tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB của anh Hiệp – 09167ccc29. Ổ cứng cài win lỗi dẫn đến gộp ổ. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày đã cứu dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 15/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu phục  hồi dữ liệu ổ cứng samsung 40GB của chị Huyền – 0912xxx598. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 16/9 đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 14/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 500GB của bạn Quang – 0xxx13587. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 16/9/2016 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 16/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB của cô Điệp – 098xxx586. Ổ cứng vẫn nhận nhưng chập chờn và không thể truy cập được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad. Kỹ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 16/9 đã phục hồi dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 16/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB của bác Tùng – 0985xxx91. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 17/9/2016 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Tham khảo: Khôi phục dữ liệu tuần 02 tháng 09 

Theo nguồn: cuumaytinh

Tác giả: Phuchoidulieuhdd

 

Bình luận