Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Khôi phục dữ liệu tuần 02 tháng 09

Những khách hàng được chúng tôi khôi phục dữ liệu trong tuần 02 tháng 09 vẫn đang tiếp tục được cập nhật.

Ngày 7/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 160GB của bạn Nội – 09xxx1030. Ổ cứng được gửi đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 9/9/2016 đã khôi phục dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 7/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 320Gb của bác Thắng – 09xxxx84569. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 9/9 đã cứu dữ liệu trọng vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 8/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320GB của bạn Tân – 09466xxx44. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị chết cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 10.9 đã lấy lại dữ liệu toàn bộ và bàn giao trả khách hàng.

trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng SystemX của chú Sơn – 086xxxx9179. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng dữ liệu bị Format và mất phân vùng dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Sau 1 ngày, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 12/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB của bạn Trầm – 0164cccc381. Ổ cứng cài win lỗi dẫn đến mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 12/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã n tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng của chú Vinh – 09xxx1636. Ổ cứng western 500GB được mang đến trong tình trạng format mất hết dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay tỏng ngày. Cuối ngày, đã khôi phục dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng

Ngày 12/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng HGST 1TB của anh Chiến – 0978xxx732. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng cài win lỗi dẫn đến gộp ổ. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 1/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB của bạn Long – 091xxxx8632. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận, không quay. sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị bó cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 3/9 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 12/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB của anh Tuấn – 0936xxx636. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 13/9 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 11/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate  500Gb của cô Mị – 090vvv0454. Ổ cứng vẫn nhận nhưng chập chờn, treo và không truy suất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad nặng. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 13/9 đã khôi phục dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Tham khảo: Khôi phục dữ liệu tuần 01 tháng 09 

Theo nguồn: cuumaytinh

Tác giả: Phuchoidulieuhdd

Bình luận