Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Ngày 27/5/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Thủy(0973300999). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

Ngày 27/5/2015, chị thủy có mang tới trung tâm khôi phục dữ liệu hdd

Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

khoi-phuc-du-lieu

chị Thủy yêu cầu khôi phục dữ liệu ngay và trung tâm đã xử lý ngay cho chị . Trung tâm đã khôi phục thành công cho chị Thủy(0973300999).

Bình luận