Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Khôi phục dữ liệu T1/ Tháng 9

Danh sách khách hàng phục hồi dữ liệu thành công Tuần 1 trong Tháng 9 tiếp tục được chúng tôi cập nhập hàng ngày…

Ngày 25/08/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã phục hồi dữ liệu thành công cho anh Nam ( Khách Hàng Hải Phòng). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 320GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

Ngày 25/08/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Dũng (090322xx63). Loại thiết bị: ổ cứng Maxtor, dung lượng 80GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

Ngày 26/08/2015 trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Phương (0914138xx). Loại thiết bị: ổ cứng Western 500GB. Tình trạng: bad sector.

Ngày 26/08/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã phục hồi dữ liệu thành công cho anh Việt (09xx442000). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Ngày 26/08/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu cho chị Hải ( TP Đà Nẵng). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

Ngày 27/08/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd khôi phục dữ liệu thành công cho chị Duyên ( 0xx9731156). Loại thiết bị: HDD SAS, dung lượng 300GB. Tình trạng: Bad sector, nghi ngờ lỗi head.

Ngày 27/08/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cứu dữ liệu thành công cho a.Tuấn (0912801160). Loại thiết bị: thẻ nhớ 32GB. Tình trạng: Mất dữ liệu.

Ngày 27/08/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd phục hồi thành công dữ liệu cho chị Huyền (0915896111). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

Ngày 28/08/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd khôi phục dữ liệu thành công cho chị Thủy (0943168855). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Ngày 28/08/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho UBND xã Đại Chánh ( Quảng Nam). Loại thiết bị: ổ cứng western 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Ngày 28/08/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Hiếu (0948356xx0). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: format mất dữ liệu.

Ngày 29/8/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd khôi phục dữ liệu thành công cho anh Tiến (0977256xx5). Loại thiết bị: ổ cứng segate 500GB. Tình trạng: bad nặng.

Ngày 29/08/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd khôi phục dữ liệu thành công cho anh An (097614xx24). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi dung lượng 500GB. Tình trạng: Mất phân vùng.

Ngày 29/08/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã phục hồi thành công dữ liệu cho chị Phương (016xx669185). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop sony vaio, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Ngày 31/08/2018, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã phục hồi dữ liệu thành công cho anh Đoàn (0979756828). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi dung lượng 320GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

Ngày 31/08/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho khách hàng ( 09126×2204). Loại thiết bị: thẻ nhớTransend 16GB. Tình trạng: mất dữ liệu.

Ngày 31/08/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho chị Yến (09820526xx). Loại thiết bị: ổ cứng Western 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Tác giả bài viết : Phuchoidulieuhdd

Nguồn tin bài viết : Cứu máy tính

Bình luận