Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Khôi phục dữ liệu T2/ T10

Những khách hàng được trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cập nhật trong tuần qua. Tất cả các khách hàng mà chúng tôi đã khôi phục thành công trong Tuần 2 của Tháng 10.

Ngày 9/10/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Ninh (09699xxxx0). Loại thiết bị: ổ cứng FuJitsu, dung lượng 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Ngày 10/10/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Trung (094xxx289). Loại thiết bị: samsung 160GB. Tình trạng: Không nhận.

Ngày 12/10/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã phục hồi dữ liệu thành công thành công cho công ty TNHH Xuân Thu (098xx16843). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Ngày 12/10/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Hoài Nam (09360xxx96). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Ngày 10/10/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công  cho em Dũng (09759xx256). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Ngày 10/10/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã phục hồi dữ liệu thành côngcho anh Đức (09123xxx11). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

 

Bình luận