Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Khôi phục dữ liệu T2/T7(Phần 1)

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp tục đăng các khách hàng cứu dữ liệu thành công trong tuần 2 của tháng 7 (phần 1) Ngày 27/6/2015,  Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Kiên (0986759857). Loại thiết bị: ổ cứng Western 320GB. Tình trạng: Bad sector.. Ảnh minh họa. khoi-phuc-du-lieu-anh-kien Ngày 1/7/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho chị Hạnh . Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 640GB. Tình trạng: Xóa nhầm mất dữ liệu.
Ngày 1/7/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Học ( 0983571999), Khách Hàng Vĩnh Phúc. Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ. khoi-phuc-cho-anh-hoc

NGÀY 3/7/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho  Công TY KỶ NGUYÊN MỚI . LOẠI THIẾT BỊ: Ổ CỨNG SEAGATE 500GB. TÌNH TRẠNG: BAD.

khoi-phuc-cong-ty-ky-moi

NGÀY 6/7/2015,Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho Anh  DƯƠNG ( 0986741713), . LOẠI THIẾT BỊ: Ổ CỨNG WD 500GB. TÌNH TRẠNG: BAD SECTOR

NGÀY 4/7/2015,Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho Anh TUẤN ( 0944211214) . LOẠI THIẾT BỊ: Ổ CỨNG SEAGATE 250GB. TÌNH TRẠNG: BAD SECTOR

Bình luận