Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Khôi phục dữ liệu T3/T12 (phần 2)

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd xin được chia sẻ danh sách khách hàng khôi phục dữ liệu Tuần 3 tháng 12 phần 2, dịp cuối năm là dịp đặc biệt mà trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận và xử lý rất nhiều ca khôi phục dữ liệu.

Ngày 18/12/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở 2 của cuumaytinh nhận bưu phẩm từ Huế của khách hàng (090xxx7006). Bên trong là ổ cứng western 250GB với yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng đó. Kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad, tiến hành phục hồi dữ liệu trong 1 ngày. Deemns ngày 19/12 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn cho khách hàng. Ngày 21/12, chuyển dữ liệu trả khách vào Huế.

Ngày 17/12/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd chúng tôi tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng của khách hàng (09xxx88801). Ổ cứng western 500 bị lỗi cơ. Kĩ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu trong 2 ngày. Đến ngày 19/12, đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng. 21/12 bàn giao dữ liệu

Ngày 18/11/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 80GB của khách hàng Đức (09768xxx99). Ổ cứng không nhận.Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Chúng tôi có liên lạc cho khách hàng nhưng có hẹn là a đi công tác nên đến 22/12 a mới đến kiểm tra và coppy dữ liệu.

Ngày 22/12/2015, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 320GB của anh Hùng ( 091xxx3541). Ổ cứng vẫn nhận nhưng không mở được dữ liệu. Kiểm tra xác đinh ở cứng bị Bad nặng. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày cho khách hàng. 

Ngày 21/12/2014, chúng tối có tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của anh Hùng (09xx423541). Ổ cứng seagate 500GB, bad nặng, đầu đọc kém. kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Đến ngày 22/12 đã khôi phục dữ liệu toàn vẹn cho khách hàng.

Ngày 23/12/2015, cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB cho khách hàng ( 098xxxx288). Ổ cứng bị mất phân vùng dữ liệu. Kỹ thuật đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn ngay trong ngày cho khách hàng

Ngày 23/12/2015, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160Gb của khách hàng ở Lào Cai. Kiểm tra, xác định ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 24/12, toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi và gửi về trả khách.

Ngày 22/12/2014, chị Duyên( 098xx51546) đã gửi người mang đến 1 ổ cứng western 250GB với mong muốn phục hồi dữ liệu. Ổ cứng không nhận. Kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 23/12, đã cứu dữ liệu toàn vẹn, khách hàng đã teamvie kiểm tra dữ liệu. Ngày 24/12, bàn giao dữ liệu

Ngày 9/12/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu đã tiếp nhận của chị Vân mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng HGST 500GB. Ổ cứng bị bad nặng. Kĩ thuật đã cứu dữ liệu trong 2 ngày. Đến 11/12. toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi. Đến ngày 24/12, c mới đến kiểm tra và coppy dữ liệu

Ngày 23/12/2015, chúng tôi có tiêp nhận và xử lý ổ cứng của chị Trang ( 09xx290889) mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng seagate Box 1TB. Ổ cứng bị rơi, dẫn đến tình trạng bó cơ, cơ không quay. Sau khi kiểm tra, kĩ thuật đã tiến hành phục hồi dữ liệu trong 1 ngày. Đến chiều ngày 24/12, đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Ngày 20/12/2015, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của anh Hiếu ( 0947xx4767). Ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Đến ngày 22/12, đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn cho khách hàng. Sau khi hoàn tất các thủ tục: Hóa đơn, hợp đồng. Chiều muộn 24/12, dữ liệu được bàn giao lại cho anh Hiếu.

Ngày 21/12/2015, trung tâm tiếp nhận ổ cứng của khách hàng là anh Hoan (016xx13775) mong muốn lấy lại dữ liệu ổ cứng western 250GB. Ổ cứng hỏng. Kiểm tra, kết luận ổ cứng bị lỗi cơ. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Đến ngày 23/12, toàn bộ dữ liệu đã được phụ hồi và bàn giao cho khách hàng.

khoi-phuc-du-lieuTác giả : phuchoidulieuhdd

Nguồn tin : cuumaytinh

Bình luận