Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Khôi phục dữ liệu Tuần 1 tháng 4

Khôi phục dữ liệu cho khách hàng thành công trong tuần 01 của tháng 4 năm 2016 được trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cập nhật.

Ngày 30/3/2016 cơ sở 1 của trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tại Tạ Quang Bửu – Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng của chị Vân Anh – 094706xxx8. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra, kết luận ổ bị lỗi cơ. Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 1/4 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 22/02/2016 cơ sở 2 của trung tâm phục hồi dữ liệu hdd chi nhánh Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320GB của chi Trang- 09780xxx90. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận, thi thoảng có tiếng kêu phát ra. Qua kiểm tra, kĩ thuật kết luận ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Chúng tôi tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Đến ngày 24/2 đã khôi phục toàn bộ dữ liệu nhưng vì chị TRang về quê nên yêu cầu giữ lại dữ liệu cho chị đến ngày 1/4 chị mới qua kiểm tra và copy dữ liệu.

Ngày 30/3/2016 cơ sở 1 của trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tại Tạ Quang Bửu – Bách Khoa đã tiếp nhận nguyện vọng khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của bạn Tư – 09xxxxx444. Ổ cứng không nhận. Kiểm tra xác đinh ổ bị lỗi đầu đọc. Kĩ thuâtj tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 1/4 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 31/3/2016 cơ sở 2 của trung tâm phục hồi dữ liệu hdd chi nhánh Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận nguyện vọng cứu dữ liệu ổ cứng seagate 1TB Box của anh Quân – 09xxx14489.  Ổ cứng của a.Quân vẫn còn bảo hành nhưng tự nhiên không nhận, không quay. Nhưng vì cần dữ liệu nên anh quyết định mất bảo hành để lấy lại dữ liệu. Qua kiểm tra, xác định ổ cứng của anh bị bó cơ. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 2/4 đã phuc hồi đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 1/4/2016 cơ sở 1 của trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tại Tạ Quang Bửu – Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 320GB của anh Tuấn – 091xxx2185. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận do lỗi cơ. Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 2/4 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Chiều muộn ngày 1/4/2016 cơ sở 2 của trung tâm phục hồi dữ liệu hdd chi nhánh Vũ Phạm Hàm đã  tiếp nhận nguyện vọng phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB của chị Hương – 0xx33128x6. Trong  ổ cứng là rất nhiều dữ liệu quan trọng mà khách hàng cần gấp trong ngày mai. Do vậy sau khi xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc, kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu ngay trong đêm. Đến sáng 2/4 đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 2/4/2016 cơ sở 1 của trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tại Tạ Quang Bửu – Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu USB của chị PHương – 012xxx83043. USB của chị Phương được mang đến trong tình trạng gãy mạch, không thể đọc được dữ liệu. Kĩ thuật tiến hànhc khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 3/4 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 1/4/2016 cơ sở 2 của trung tâm phục hồi dữ liệu hdd chi nhánh Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 1TB của anh Thắng – 094xxx5566. Ổ cứng bị nước vào dẫn tới hỏng ổ. Sau khi xác đinh được nguyên nhân, kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 3/4 phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 2/4/2016 cơ sở 1 của trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tại Tạ Quang Bửu – Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB của anh  Đạt – 097xxx5290. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, kết luận ổ cứng bị lỗi cơ. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 3/4 đã lấy lại dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Tham khảo khách hàng : Khôi phục dữ liệu tuần 4 tháng 3

Tác giả: phuchoidulieuhdd

Theo nguồn: cuumaytinh

Bình luận