Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Khôi phục sever anh Hoàng, Tuấn Anh

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiến hành khôi phục dữ liệu thành công cho anh Hoàng Anh (098212xx99). Loại thiết bị: Máy chủ IBM gồm 4 HDD. Tình trạng: Lỗi Raid 10.Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiến hành khôi phục dữ liệu thành công cho anh Tuấn Anh_ Báo NTNN (09xx035533). Loại thiết bị: NAS raid 10 gồm 4 HDD, dung lượng 2TB. Tình trạng: Lỗi raid 10. khoi-phuc-du-lieu  

Tác giả bài viết : phuchoidulieuhdd

Nguồn tìn bài viết : cuumaytinh

Bình luận