Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Ngày 7/3/2014 Phục hồi lại dữ liệu HDD WD 500BEVT 2’5 lỗi đầu đọc cho A Hùng Hải Dương

Ngày 7/3/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã cứu dữ liệu thành công WD 500BEVT 2’5 lỗi đầu đọc cho A Hùng Hải Dương.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.

Bình luận