Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Ngày 27/5/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho bạn Hải(0949909494). Loại thiết bị: ổ cứng SSD chạy trên máy Mac. Tình trạng: Cài hệ điều hành Mac mất dữ liệu.

Ngày 27/5/2015, bạn hải có mang 1 ổ cứng đến trung tâm phục hồi dữ liệu hdd yêu cầu khôi phục gấp , trung tâm đã tiếp nhận và xử lý tình trạng của bạn hải và phục hồi dữ liệu thành công cho bạn Hải(0949909494). Loại thiết bị: ổ cứng SSD chạy trên máy Mac. Tình trạng: Cài hệ điều hành Mac mất dữ liệu.

phuc-hoi-du-lieu-a-hai

Bình luận