Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Ngày 28/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Chung- KH Quảng Ninh(0979755850). Loại thiết bị: ổ cứng SystemX dung lượng 300GB. Tình trạng: Mất định dạng.

Ngày 28/5/2015, anh Chung có mang tới trung tâm phục hồi dữ liệu hdd Loại thiết bị: ổ cứng SystemX dung lượng 300GB. Tình trạng: Mất định dạng yêu cầu trung tâm khôi phục để lấy dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi thành công cho anh. Chung- Khách Hàng Quảng Ninh(0979755850).

phuc-hoi-du-lieu-a-chungCảm ơn khách hàng luôn tin tưởng trung tâm phục hồi dữ liệu hdd của chúng tôi.

Bình luận