Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Phục hồi dữ liệu T1/T1

Ngày 16/12/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đón tiếp 2 khách hàng của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế với mong muốn khôi phục dữ liệu 4 ổ cứng máy chủ Sytemx trong tình trạng: Lỗi máy chủ Raid 5, 4 ổ. Kĩ thuật đã lập tức phục hồi dữ liệu ổ cứng sever. Sau 4 tiếng, đã cứu dữ liệu 100% và bàn giao dữ liệu cho khách hàng. Khách hàng quay trở về Huế ngay trong ngày.

Ngày 23/12/2015, chúng tôi có tiếp nhận cứu dữ liệu máy chủ thành công cho Công ty cổ phần truyền thông GMOB Việt Nam. Thiết bị gồm 4 ổ cứng Dell, dung lượng (300*4) Gb. Tình trạng: lỗi 2 ổ vật lý. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Đến ngày 24/12, toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng

Ngày 7/01/2016, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Transend 1TB cuả anh Long ( 0xxx016493). Ổ cứng bị format mất dữ liệu. Kỹ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu ngay trong ngày. Đến cuối ngày, toàn bộ dữ liệu đã được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Sáng 07/1/2015, anh.Cường (xx87934936) đến trung tâm mong muốn phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB. Ổ cứng bị lỗi đầu đọc, Vì khách hàng đang cần gấp nên kĩ thuật ưu tiên cứu dữ liệu ngay trong ngày. Đến chiều 07/1, toàn bộ dữ liệu đã được lấy lại và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 07/1/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB của anh Thành (0913xx5454). Ổ cứng hỏng, không nhận. Khách hàng lại đang cần gấp dữ liệu nên kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu ngay trong ngày. Chiều muộn ngày 07/1, kĩ thuật đã phục hồi dữ liệu toàn bộ và bàn giao trả khách hàng.

Chiều 07/1/2016, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB của anh Giáp (09xxx96797). Ổ cứng bị mất dữ liệu, kĩ thuật đã tiến hành phục hồi dữ liệu trong 1 ngày. Sáng 8/1 bàn giao cho khách hàng.

Ngày 6/1/2016, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 1TB của chị Huệ (0xxx197015). Ổ cứng va đạp dẫn đến bó cơ. Kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 07/1, đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn. Nhày 08/1 khách hàng đến copy dữ liệu

Ngày 06/1/2016,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của Mr.Michael (0168xxx5729). Ổ cứng bị Bad sector, kĩ thuật đã tiến hành phục hồi dữ liệu trong 2 ngày, đến ngày 08/1/2016 đã cứu dữ liệu 100% và bàn giao dữ liệu trả khách hàng.

Ngày 6/01/2016, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu của enh Hoàng Anh( 0167785xx1859). Ổ cứng không nhận. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày, đến ngày 8/1 đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng. Ngày 9/1 bàn giao dữ liệu.

Ngày 6/1/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB. Ổ cứng bị Format mất dữ liệu, đồng thời bị lỗi đầu đọc. Sau khi xác dịnh được nguyên nhân, kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 3 ngày. Ngày 9/1. toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Ngày 9/1/2016, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu  ổ cứng western 500GB của anh Hoàn (0988xxxx73). Ổ cứng bọ format mất dữ liệu. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong ngày.

Ngày 11/1/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 320GB của anh Đại (097xxx3312) ổ cứng bị format mất dữ liệu. Kỹ thuật đã tiến hành phục hồi dữ liệu trong ngày và bàn giao cho khách hàng

Theo nguồn: cuumaytinh

Tác giả:phuchoidulieuhdd

Bình luận