Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Phục hồi dữ liệu T1/T10

Ngày 06/10/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiến hành khôi phục dữ liệu thành công cho anh Linh (09xx161878). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ

Ngày 06/10/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiến hành phục hồi dữ liệu thành công cho khách hàng (01676xxx368). Loại thiết bị: ổ cứng western Boox, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc

Ngày 06/10/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiến hành khôi phục dữ liệu thành công cho anh Tú (09049xxx88). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 250GB. Tình trạng: Bad sector

Ngày 07/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho anh Trường (098xx62213). Loại thiết bị: ổ cứng seagte, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Ngày 07/10/2015, cứu dữ liệu thành công cho Mr.Matthews (01217xxx92). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 320GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Ngày 07/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho anh Thắng (093xxx6666). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi, dung lượng 500GB. Tình trạng: Mất dữ liệu máy Mac, đã bị can thiệp.

Ngày 08/10/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho anh Long (091xx20222). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bó cơ

Ngày 08/10/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Thọ (0986xx6339). Loại thiết bị: ổ cứng seagate, dung lượng 500GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Bình luận