Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Phục hồi dữ liệu T2/T9

Hằng ngày trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận và xử lý rất nhiều trường hợp dữ liệu bị mất trong ngày lễ Quốc Khánh 1-9 vừa qua chúng tôi cũng không nghỉ để tiếp nhận và xử lý cho khách hàng một cách tận tình nhất.

Ngày 01/9/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận và xử lý phuc hoi du lieu thành công cho anh Dũng (0904xxx279). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

Ngày 01/9/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận và xử lý khôi phục dữ liệu thành công cho anh Sơn (09863xxxx9). Loại thiết bị: ổ cứng seagate dung lượng 160GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng, bad.

Ngày 1/9/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận và xử lý cứu dữ liệu thành công cho anh Dũng (0983xxx077). Lọa thiết bị: ổ cứng seagate, dung lượng 160GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Ngày 03/9/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận và xử lý cuu du lieu thành công cho anh Trịnh (0916xxx389). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 750GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

Ngày 03/09/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận và xử lý khoi phuc thành công dữ liệu cho anh Duy (098xxx4305). Loại thiết bị: ổ cứng western 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Ngày 03/09/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận và xử lý phục hồi dữ liệu thành công cho anh Hải ( khách hàng Bắc NInh). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Ngày 04/09/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận và xử lý khoi phuc du lieu thành công cho anh Việt (0976xxx626)- Khách Hàng Lào Cai. Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad sector.

Ngày 04/9/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận và xử lý khoi phuc du lieu phục hồi dữ liệu thành công cho chị Phương Anh (09xxx40282). Loại thiết bị: ổ cưng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ, không truy cập được dữ liệu.

Ngày 04/09/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận và xử lý phục hồi dữ liệu thành công cho anh Nam (094xxx923). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Ngày 05/9/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận và xử lý phục hồi dữ liệu thành công cho anh Tấn (094324xxx). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi mạch+ Bad.

Ngày 05/9/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp nhận và xử lý khôi phục thành công dữ liệu cho khách hàng Nghệ An (09xxxx184). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 80GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

Tác giả bài viết : phuchoidulieuhdd

Nguồn tìn bài viết : cuumaytinh

Bình luận