Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Phục hồi dữ liệu T2/T8

Do khách hàng bị gọi làm phiền quá nhiều nên từ hôm nay chúng tôi xin được để ẩn một số điện thoại trong dãy số điện thoại của khách hàng mong khách hàng thông cảm cho chúng tôi.

Ngày 10/8/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý phục hồi dữ liệu thành công cho anh Liêm (0914×07586). Loại thiết bị: ổ cứng SSD, dung lượng 80GB. Tình trạng: Không nhận. Ảnh minh họa.

phuc-hoi-du-lieu-anh-liem

Ngày 10/8/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý phục hồi dữ liệu thành công cho anh Nam (0902256990). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad. Ảnh minh họa.

phuc-hoi-anh-nam

Ngày 11/08/2015,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý phục hồi dữ liệu thành công cho anh Đắc (0988×33001). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi mất phân vùng. Ảnh minh họa.

phuc-hoi-anh-dac

Ngày 11/8/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý phục hồi dữ liệu thành công cho anh Thiềm_ Khách Hàng Đắc Lắc(094213347x). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Ảnh minh họa.

phuc-hoi-anh-thiem

Ngày 11/08/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiếp nhận và xử lý phục hồi dữ liệu thành công cho anh Đức Anh (090×079550). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 1.0TB. Tình trạng: Xóa nhầm, mất dữ liệu. Ảnh minh họa.

phuc-hoi-duc-anh

 

Nguồn : phuchoidulieuhdd

Bình luận