Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Phục hồi dữ liệu T2/T8(Phần 2)

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd hàng ngày vẫn đang miệt mài khôi phục dữ liệu mà khách hàng yêu cầu. Dưới đây là một vài khách hàng chúng tôi minh họa để đưa lên web.

Ngày 12/08/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Đạt ( 01653×07940). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad nặng. Ảnh minh họa.

a-dat

Ngày 12/08/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Tú (098×546463). Loại thiết bị: ổ cứng Western 3.0, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad sector. Ảnh minh họa.

a-tu

Ngày 12/08/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Dũng (0903295×65). Loại thiết bị: Thẻ nhớ 32GB. Tình trạng: Xóa nhầm, mất dữ liệu. Ảnh minh họa.

a-dung

Ngày 13/08/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Dương (016×2115202). Loại thiết bị: Laptop , dung lượng ổ cứng 1TB. Tình trạng: Mất cấu hình raid. Ảnh minh họa.

anh-duong

Ngày 13/08/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã phục hồi dữ liệu thành công cho anh Đức Anh ( 0976×35944). Loại nthieets bị: ổ cứng Hitachi, dung lượng 700GB. Tình trạng: Gộp ổ, mất dữ liệu. Ảnh minh họa.

phuc-hoi-anh-duc-anh

Ngày 13/08/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu cho anh Thuận (016×9695342). Loại thiết bị: ổ cứng seagate, dung lượng 500GB. Tình trạng: Gộp ổ. Ảnh minh họa.

khoi-phuc-anh-thuan

Nguồn : phuchoidulieuhdd

Bình luận