Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Phục hồi dữ liệu thành công cho anh Thái

Ngày 22/5/2015 Trung tâm phục hồi dữ liệu HDD đã tiếp nhận khi anh Thái mang tới trung tâm 1 ổ cứng  seagate 250GB với tình trạng format nhầm và ghi đè yêu cầu phục hồi dữ liệu.Trung tâm đã tiếp nhận và tiến hành sử lý.Sau 1 giờ xử lý đã phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate format nhầm và ghi đè thành công cho anh Thái và bàn giao dữ liệu ngày 23/5. Rất nhiều ca khó đã được xử lý và phục hồi tại trung tâm của chúng tôi.

phuc-hoi-du-lieu-a-thai

Bình luận