Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Phục hồi dữ liệu tuần 01 tháng 07

Ngày 30/6/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB của anh Hải – 0982xxxx22. Ổ cứng của anh Hải trước đó vẫn hoạt động và có những biểu hiện như; máy treo, thì thoảng xuất hiện màn hình xanh. Nhưng khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng dẫn đến tình trạng không nhận. Tiếp nhận ổ cứng của khách, chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 2/7 đã khôi phục dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 02/07/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 640GB của bạn Vương – 097xxxx933. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi đầu từ. Khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 4/7 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 2/7/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng WD Box, dung lượng 1TB của chị Phương – 09xxxx96126. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận do rơi rớt. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ, chúng tôi tiến hành phục hồi dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 4/7 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 2/7/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 1TB của anh Tráng – 0942xxxx99. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Trước đó a có nhờ 1 đơn vị máy tính kiểm tra và họ kết luận ổ cứng bị hỏng nhưng bên trong có nhiều dữ liệu quan trọng nên anh đã tìm đến trung tâm của chúng tôi. Sau khi nghe khách hàng mô tả về tình trạng ổ cứng, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 5/7 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 02/7/2016 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cơ sở tại Bách Khoa tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng của bạn Bắc – 09xxx0196. Ổ cứng western 1TB format nhầm dẫn đến mất dữ liệu. Sau khi xác định được nguyên nhân, chúng tôi đã tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 4/7 toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao trả khách hàng.

phuc-hoi-du-lieu

Tham khảo thêm: Khôi phục dữ liệu tuần 03 tháng 06

Theo nguồn: cuumaytinh

Tác giả: phuchoidulieuhdd

Bình luận