Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Phục hồi dữ liệu tuần 02 tháng 09

Ngày 29/8/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB của anh Giang – 0973xxx224. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 31/8 đã khôi phục dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 6/9/ 2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu  phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB của anh Quang – 0904xxx624. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra, xác định ổ bị lỗi đầu từ. Cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 6/9 đã cứu dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 5/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500Gb của bạn Phương – 098xxx8599. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kỹ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 7/9 đã khôi phục dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 6/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của anh An – 098xxx2226. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 8/9 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 6/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng WD Box 500GB của chú Khánh – 093xxx3669. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 8/9 đã phục hồi dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 26/8/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của bác Nam – 098xxx5499. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 28/8 đã khôi phục dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 8/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 160GB của chị Hà – 09091xx211. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng yêu cầu format. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành  phục hồi dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 9/9/2016 đã cứu dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Tham khảo: Khôi phục dữ liệu tuần 01 tháng 09 

Theo nguồn: cuumaytinh

Tác giả: Phuchoidulieuhdd

 

Bình luận