Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Phục hồi dữ liệu Tuần 3/ T6(Phần 1)

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp tục đăng các khách hàng phục hồi dữ liệu thành công trong tuần 3 của tháng 6 (phần 1)

Ngày 13/6/2015,Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã  phục hồi dữ liệu thành công cho anh Lâm (0983060992). Loại thiết bị: ổ cứng western 250GB. Tình trạng: Format mất dữ liệu.

phuc-hoi-du-lieu-t3-6

Ngày 13/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã  phục hồi dữ liệu thành công cho chị Phương(0934697768). Loại thiết bị: ổ cứng Boox Western, dung lượng 1TB. Tình trạng: Lỗi không nhận ổ cứng.

phuc-hoi-du-lieu-t3-6-2

Ngày 13/6/2015Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã phục hồi dữ liệu thành công cho bạn Việt Anh(01279599449). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

phuc-hoi-du-lieu-t3-6-3Quý khách có thể theo dõi khách hàng phục hồi dữ liệu thành công tuần 3 tháng 6(phần 2)

Bình luận