Bộ công cụ thay đĩa, đầu tử ổ cứng. Sử dụng trong phòng sạch. Cứu dữ liệu ổ cứng. Chất liệu: inox. Độ chính xác cao Giảm tối