Ngày 20 tháng 3 năm 2014 chúng tôi đã có giải pháp giải mã được dữ liệu bị mã hóa do virut CryptoLocker . Hiện tại chỉ mới giải mã