Bộ công cụ nhấc, chuyển đổi đĩa từ cao cấp của HDRC . Bao gồm: Bộ nhấc chuyển đổi đĩa cho ổ cứng 3,5″ Bộ nhấc chuyển đổi