Hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước bị virus mã hóa ctb locker chuộc tấn công một cách thảm hại chúng phá hủy hàng