Ngày 04/11/2014,trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu Dữ Liệu thành công cho a Dũng(0918638613). Loại thiết bị: Toshiba 640GB. Tình trạng: Không nhận.