Ngày 2/1/2014 cứu dữ liệu thành công cho A Trường DT 0989386455 HDD maxtor 40G lỗi modul.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày. Trung tâm phục