Ngày 15/4/2014 Phục hồi dữ liệu HDD samsung model HD160JJ. Lỗi đầu đọc cho Công ty Thanh Thảo. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.