Ngày 27/11/2013 Cứu dữ liệu HDD Box WD 2.5” 1tb lỗi cơ cho A Hiệp 0989885689Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.