Ngày 18/3/2014 Cứu dữ liệu HDD Hitachi 320G laptop lỗi đầu đọc cho A Đạt DT 0979738968.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày. Trung tâm phục