Ngày 19/3/2014 Cứu dữ liệu HDD samsung HD502Hj Lỗi phân vùng, tháo ổ gây chập cháy nổ mạch ổ cứng cho A Tiến DT 01668283021.Khách hàng nhận đủ